İsrail Hakkında

İsrail’in bayrağı Musevilerin dua şalı olarak adlandırdıkları Tallit deseninden esinlenerek yapılmıştır. Bayrağın mavi renkli oluşu ise Davud’un Kalkanı’nın (Magen David) renginden gelmektedir. 
İsrail Devleti’nin resmi amblemi olan yedi kollu şamdanın(menora) şeklinin eski çağlardan bu yana varlığına inanılan moriah adlı 7 dallı bir bitkiden alındığı söylenmektedir. Amblemin iki yanında bulunan zeytin dalları İsrail’in barışı aradığını tasvir etmektedir. 

İsrail’in Siyasi Sistemi

Devlet Başkanı yani Cumhurbaşkanı 7 yılda bir Knesset adı verilen bir mecliste verilen oylara göre belirlenmektedir. İsrail’in şuanki cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’dir. Devlet Başkanı resmi görevleri yerine getirmekle sorumlu olduğu gibi ülkeyi yürütme ve af yetkilerine de sahiptir. Başbakanlığa ise Cumhurbaşkanı tarafından çoğunluğun oylarıyla kazanmış olan partinin lideri seçilir. Parlamento dışından hükümete bakan atanabilmektedir.

İsrail’in Ekonomisi

İsrail’in ekonomisi ülkenin tarım, turizm ve sanayi kolları aracılığıyla sağlanmaktadır. Başka ülkelerde yaşamakta olan Yahudilerin ve ABD’nin yardımlarda bulunması İsrail’in ekonomisinin kalkınmasında çok büyük rol oynamıştır. Avrupa ortalamasına yakın olan kişi başına düşen gelire bakarak İsrail’in dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kibbutz adı verilen kommünal tarım çiftlikleri ülkenin gıda konusunda kendi kendini geçindirebilecek kadar gıda üretimi gerçekleştirmektedir. İsrail ekonomisi teknoloji alanında da dünyanın en hızlı gelişen ülkelerindendir. Intel, IBM, Google gibi firmaların İsrail’de araştırma geliştirme merkezleri bulunur. Silikon üretiminin ülkede kullanılabilir olması ve kişi başına düşen bilgi teknolojilerinde çalışabilecek insan sayısının çok yüksek olması teknolojinin ekonomiyi geliştirmesinin sebeplerindendir. İsrail Firmaları, NASDAQ endeksine göre en çok işlem görenler listesinde ABD ve Kanada’dan sonra 3. sırada yer almaktadır. İsrail yaşadığı pekçok güvenlik sorunlarına karşın kaliteli insan gücü yetiştirmeye çok önem vermektedir. Ekonomisini bu şekilde büyütebilmiştir.

İsrail’de Tarım

İsrail’de tarımın yapı taşı olarak bilinen Kibbutz’lar vardır. Kibbutz, bir kollektif üretim örgütüdür. Necef Çölü üzerinde yapılan büyük çalışmalardan sonra tarıma elverişli hale getirilmiştir ve burada tarımsal faaliyetler başlatılmıştır. Kibbutz, kollektif çiftlikleri biçimde örgütlenmiş olsa bile kooperatif şeklinde de birimleri bulunur. Bu birimlere moşavim denmektedir. İsrail’deki toplam iş gücünün %6,5’i tarım sektöründe yer almaktadır. Ana tarım bölgesi Eşdraelon olan İsrail’de yetişen başlıca tarım ürünleri; turunçgiller, tahıllar, şekerpancarı ve üzümdür. 

İsrail’de Hayvancılık

İsrail’de otlakların az bulunması sebebiyle hayvancılık çok fazla gelişememiştir. Sığır ve koyun yetiştiriciliği yapılır. Kümes hayvanları da oldukça bulunmaktadır. Balıkçılık çok gelişmiştir, Hint ve Atlas Okyanusu’na gönderdiği gemilerde yapılan avlanmalarla yılda 25 bin tondan fazla balık avlanmaktadır. Son yıllara kadar yasak olan domuzun pek önemi yoktur, Yahudiler domuz yememektedir. 

İsrail’in Sanayisi

İsrail’de ilk sanayi gelişmelerinin temelleri 1958-1965 yılları arasında atıldı. Sanayi bu tarihten sonra giderek gelişme göstermeye başlamıştır. Potas ve bakır sanayi ile %142 oranında artış göstermiştir. Toplam işgücünün %33,4’ü sanayi alanında çalışmaktadır. Tel-Aviv ve Hayfa’da sanayi bölgeleri toplanmıştır, gelişen sanayi sektörlerinde ilaç, optik, silah sanayisi, elektrik malzemeleri gibi alanlar örnek verilebilir. 

İsrail’de Ticaret

İhracatın yaklaşık %70’i elmas sanayisi üzerinden sağlanmaktadır. Elmas sanayisinden sonra ihracatta turunçgiller başta gelmektedir. İsrail dışarıya uçak ve silah da satmaktadır ancak bu ticaret dengesinde açık vermesine sebep olmaktadır. İthalat konusunda özellikle mamül sanayisinde kullanacağı hammaddelere ilgi göstermiştir. Ticaretinin çoğunu ABD, İngiltere ve Almanya ile gerçekleştirmektedir. 

İsrail Hakkında, İsrail vize işlemler

Nüfus ve Sosyal Hayat

İsrail’in günümüzde nüfusu yaklaşık 8,712 milyon civarındadır. İki ana grubun birleşimi nüfusu oluşturmaktadır. Bunlar çoğunluklu olarak Yahudiler azınlık olarak da Araplardır. İsrail’in nüfusu 1948’den beri katlanarak çeşitli ülkelerden göç alarak hızla artmaktadır. Halkın büyük bir kısmı İsrail’in 3 büyük önemli şehirleri olan Tel-Aviv, Kudüs ve Hayfa’da yaşamaktadır. 

Eğitim

İsrail’de 5-14 yaşları arasında olan çocuklar için eğitim ücretsiz ve zorunludur. Ülkede 7 tane üniversite bulunmaktadır. Bunlar, Hayfa Teknik Enstitüsü, Kudüs İbrani Üniversitesi, Tel-Aviv Üniversitesi, Bezalel Sanat Akademisi ve Bar-Ilan Üniversitesi’dir.

İsrail Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.gov.il