İsrail Öğrenci Vizesi

İsrail Devleti, vize uygulama yetkisini Türkiye’deki İsrail dış temsilcikleri olan İsrail Ankara Büyükelçiliği ve İsrail İstanbul Başkonsolosluğu’na vermiştir. İsrail ve Türkiye arasındaki vize anlaşmasına göre diplomatik, hususi ve hizmet pasaport sahipleri İsrail’e olan seyahatlerinde 90 günü aşmamak koşuluyla İsrail vizesinden muaftırlar. Ancak umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize almaları gereklidir.

İsrail Öğrenci Vizesi Hakkında

İsrail öğrenci vizesi için kullanılacak olan pasaportun seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerliliğinin olması gerekmektedir. İsrail Konsolosluğu istenilen kriterlere uymayan pasaportlarla yapılan öğrenci vizesi başvurularını kabul etmemektedir. Eğer başvuru sahibinin pasaportu belirtilen kriterlere uymuyorsa konsolosluk yeni bir pasaportla başvuru yapılması konusunda uyarıda bulunmaktadır. T.C. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları İsrail’de bir eğitim kurumundan eğitim almak istedikleri takdirde İsrail öğrenci vizesi için başvuru yapmaları gerekmektedir.

İsrail öğrenci vizesinin onaylanabilmesi için İsrail Devleti’nin uygulamış olduğu vize yönetmeliğinin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gereklidir. İsrail öğrenci vizesi başvurularını değerlendirme ve onaylama yetkisi sadece İsrail Konsolosluğu’nun yetkisinde bulunmaktadır. Öğrenci vizesi başvuru sahibi gereken evrakları hazırladıktan sonra konsolosluk tarafından öğrenci vizesi düzenlenmektedir. İsrail Konsolosluğu başvuru sahibini eğer gerekli görürse görüşmeye çağırmaktadır. 

İsrail öğrenci vizesi başvuru sahibinin vizesi çoklu girişli ve çıkışlı olmak üzere en az 6 ay geçerli olmaktadır. İsrail öğrenci vizesi, yabancı kişilerin İsrail’de bulundukları zaman içinde eğitim süresine göre çok girişli olarak 1 seneyi geçemeyecek şartıyla verilmektedir. İsrail öğrenci vizesinin verilme amacına uygun olarak kullanılması İsrail Devleti tarafından önem arz etmektedir.  İsrail öğrenci vizesi, İsrail’de ilkokul, ortaokul ve akademik kurumlarda eğitim almak isteyen kişilere verilen bir vize türüdür.

İsrail öğrenci vizesi başvuru sahibine 1 yıl geçerli, çok giriş ve çıkışlı olmak üzere verilmektedir. Öğrenci vizesi ile İsrail’de çalışma izni verilmez. İsrail öğrenci vizesi için gerekli evraklar arasında İsrail’deki eğitim kurumundan alınmış sertifikasyonun alınması gereklidir. Bununla birlikte eğitim harcamalarının yapıldığını gösteren evrak da başvuru dosyasına eklenmelidir.

İsrail Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar

 1. İsrail öğrenci vizesine başvuru yapacak kişilerin hazırlaması gerekli olan evraklar şunlardır:
 2. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 3. Vize başvuru formu
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. İki adet 5x5cm ölçülerinde biyometrik güncel fotoğraf
 6. Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçükse noterden çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gerekmektedir.
 7. Bağlı bulunulan üniversiteden belge
 8. İsrail’de eğitim alınacak kurumdan kabul sertifikasyonu
 9. Burslu gidecekler için burs aldığını gösteren belge
 10. Eğitim için ödemenin yapıldığına dair belge
 11. Öğrencinin eğitiminin maddi gereksinimlerini ve İsrail’de kalacağı süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi imkanlara sahip olduğunun kanıtı

İsrail Öğrenci Vizesi, israil vize işlemleri

İsrail Öğrenci Vizesi Başvuru Formu

İsrail öğrenci vizesine başvuru yapan kişiler başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu ve İsrail’de kalacakları süre içinde çalışmayacaklarını, vizenin süresinin bitimiyle birlikte ülkeyi terk edeceklerini belirterek seyahatin amacını içermeyen faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. İsrail öğrenci vizesi başvurusunda bulunan kişiler formda belirttikleri bilgilerin doğru olmasına dikkat etmeleri gereklidir.

İsrail öğrenci vizesi için konsolosluğa şahsen başvuru yapılması şartı bulunmamaktadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibini görüşmeye çağırmaktadır. İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Konsololosluğu başvuru sahibini mülakata çağırma hakkını saklı tutmaktadır.

İsrail Öğrenci Vize Ücreti

İsrail Konsolosluğu vize başvurularını randevu ile kabul etmemektedir. İsrail öğrenci vizesi için başvuru sahibi başvurusunu şahsen yapmak zorunda değildir. İsrail Konsolosluğu yetkili vize merkezleri aracılığıyla yapılan başvuruları kabul etmektedir. İsrail öğrenci vizesi İsrail Konsolosluğu tarafından belirlenmektedir. Eğitim vizesi gibi uzun süreli vize başvurusunun ücreti farklılık gösterebilmektedir. İsrail öğrenci vizesi ücreti belirli zamanlarda değişebilmektedir.

İsrail Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsrail öğrenci vizesi 10-15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak İsrail vizesi başvurusunda bulunulmadan önce konsolosluğun tatil günlerine denk gelmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. İsrail Konsolosluğu’nun yoğun olduğu dönemlerde vizenin sonuçlanma süresi uzayabilmektedir. İsrail vizesi artık pasaporttan ayrı bir karta basılmamaktadır. İsrail viziesi başvuru sahibinin pasaportuna basılmaktadır.

İsrail Konsolosluğu eğer gerekli görürse ek evrak talebinde bulunmaktadır. Başvuru belgelerin güncel olması vize başvuru işlemlerinizin kısa zamanda sonuçlanması için önemlidir.

İsrail Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.gov.il