İsrail Oturum İzni

İsrail oturum izni uzun süreli vize kategorilerine ayrılmıştır. İsrail oturum izinlerinin süreleri en fazla bir yıldır. A/1 Vizesi yani Geçici Konaklama Vizesi göç için uygun olan ve Yahudi yetkili makamlarının aliyah temsilcisi tarafından incelenmiş ve müracaatı bir İsrail elçiliğinde diplomatik/konsolosluk temsilcisi tarafından başvurusu incelenmiş ve onaylanmış olan kişilere verilmektedir. A/1 vizesi sadece İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.

İsrail’e eğitim almak amacıyla öğrenci olarak seyahat edilecekse A/2 vizesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Diğer uzun süreli oturum izni imkanı tanıyan vize türü A/3 vizesi yani Din Adamı vizesi İsrail’de tanınmış dini herhangi bir kurumun daveti üzerine İsrail’deki dini topluluklar arasında din ve mezhep işleri için görevlerini yapmaları için din adamlarına verilmiştir. Sadece İsrail’e ziyaret için giden ve giriş vizesi almak isteyen bir din adamı B/2 vizesi yani ziyaretçi vizesi alması gerekmektedir. A/3 vizesi genellikle Süryani, Rum ve Ermeni din insanlarına verilen bir vize türüdür.

İsrail Uzun Süreli Vize Türleri

 • Göçmenlik Vizesi
 • Geçici İkamet Vizesi A/1
 • Öğrenci Vizesi A/2
 • Din Adamı Vizesi A/3
 • Eşler ve Çocuklar A/4
 • Çalışma Vizesi B/1
 • Göçmen Vizesi

Geri Dönüş Yasası, 5710-1950 her Yahudi’nin İsrail Devleti’ne geri dönebilme hakkını belirlemektedir. Geri dönüş yasası Yahudiler ve anayurtları arasındaki bağın bir ifade şeklidir. İsrail’e dönen Yahudiler uzakta kalmış olan ya da ataları İsrail’den uzakta kalmış olan ve şimdi ülkelerine geri dönen insanları olarak kabul edilmektedirler. Kanunla ilgili olarak bir Yahudi, bir Yahudi annenden doğan ya da Yahudiliğe geçen ve başka bir dinin mensubu olmayan kişidir.

İsrail Devleti ve Yahudi yetkili makamları arasındaki anlaşmaya istinaden Yahudi makamı İsrail’e göç konusuyla ilgilenmektedir. Başvuru sahiplerini kontrol etmek, önerilerde bulunmak ve danışmanlık vermek, göç merkezlerine, çalışma ya da istihdam yerlerine yönlendirmek gibi Yahudi makamının kişinin göçü ile tavsiyede bulunan bir aliyah özel görevlisi müracaatı İsrail Devleti’nin resmi temsilcisine yazılı tavsiyeleri ile birlikte gönderir.

Yasalara istinaden göç vizesini düzenleme yetkisi yalnızca diplomatik konsolosluk temsilcisine ait olmaktadır. Bu sebeple temsilci müracaatı ve aliyah temsilcisinin tavsiyesini inceler. Diplomatik konsolosluk temsilcisi ek bilgiler talep edebilmektedir, bu bilgiler hem başvurandan hem de göç temsilcisinden olabilmektedir. Herhangi bir şüphede kalınması durumunda diplomatik konsolosluk temsilcisi başvuruyu karar verilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluklar bölümüne göndermektedir.
İsrail’e göç sürecini başlamak isteyen kişiler Yahudi kurumunun ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan aliyah temsilcisi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Geçici Oturma İzni

A/1 Geçici oturma izni vizesi göç (aliyah) in uygun olan ve Yahudi makamlarının aliyah temsilcisinin inceleme sürecini tamamlamış ve başvurusu bir İsrail elçiliğinde diplomatik konsolosluk temsilcisi tarafından başvurusu incelenmiş ve onaylanmış olan kişilere verilmektedir.

İsrail Öğrenci Vizesi

İsrail A/2 öğrenci vizesi İsrail’de bir eğitim kurumundan eğitim almak isteyen kişilerin alması gereken bir vize türüdür. İsrail öğrenci vizesi İsrail’de ilkokul, ortaokul, akedemik kurumlarda ve Yahudi makamlarının gençlik kurumlarında eğitim almak isteye kişilere verilmektedir. İsrail öğrenci vizesi bir yıl süresince çoklu girişler ve çıkışlar için geçerli olmaktadır. Öğrenci vizesi ile İsrail’de çalışma izni verilmemektedir.

İsrail öğrenci vizesi talebinde bulunan kişler 18 yaşın altında ise her iki ebeveyninin ya da kanuni vasisinin yazılı muvafakatı olmadan verilmemektedir.

İsrail oturum izni talebinde bulunan öğrenciler için istennen evraklar şu şekildedir:

 1. Seyahat sonrası için 1 yıl geçerli pasaport
 2. Başvuru formu
 3. Kimlik fotokopisi
 4. İki adet 5x5cm ebatlarında biyometrik güncel fotoğraf
 5. Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise noterden çıkartılacak muvafakatnamenin kaymakamlıktan apostilletilmesi gereklidir
 6. İsrail’de öğrenim görülecek kurumdan alınan kabul sertifikasyonu
 7. Eğitim için ödemenin yapıldığına istinaden belge
 8. Öğrencinin eğitiminin maddi ihtiyaçlarını ve İsrail’de kalacağı süre boyunca gereksinimlerini karşılayabilecek mali imkanlara sahip olduğunun kanıtı.

İsrail Oturum İzni, israil vize işlemleri

Din Adamı Vizesi

A/3 Din Adamı vizesi İsrail’de tanınmış dini bir kurumun daveti üzerine İsrail’deki dini topluluklar arasında ruhani görevlerini yapmaları için din adamlarına verilmektedir. Ziyaret için İsrail’e giden ve giriş vizesine ihtiyaç duyan bir din adamı normal ziyaretçi vizesi alması gerekmektedir. Din adamı vizesini yalnızca İçişleri Bakanlığı’nın verme yetkisi bulunmaktadır. Başvuru İsrail’de din adamlarını davet eden dini kurum tarafından sunulması gerekmektedir. Elçilik vizeyi sadece İçişleri Bakanlığının önceden onayı ile verecektir. Vizenin geçerlilik süresi İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla verilmektedir ve yalnızca İsrail’de yenilenmektedir.

İsrail din adamı vizesi İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanırsa aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir. 

 1. En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 2. Kimlik fotokopisi
 3. İki adet 5x5xm ölçülerinde biyometrik fotoğraf
 4. Ücretin ödendiğine dair dekont
 5. A/4 vizesi
 6. A/4 vizesi A/2 ve A/3 vize sahiplerinin eşleri ve reşit olmayan çocuklarına verilen bir vize türüdür. A/4 vizesi için başvuru sahibinin iki adet biyometrik fotoğrafıyla beraber başvuru formunu doldurup imzalayarak beyan etmesi gerekmektedir.

Çalışma vizesi

İsrail çalışma vizesi B/1 İsrail’de kalışı iş amacı ile belirli bir süre için onaylanmış olan bir vize türüdür. Çalışma vizesi uzmanlar ve benzeri iş kollarına verilen ve yalnızca İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilmektedir.
Çalışma vizesinin geçerliliği İçişleri Bakanlığı’nın mevzuatına uygun olarak verilmektedir.  İsrail çalışma vizesi sahibi vizede belirtilen süre içinde ülkeye girmeli ve vizede belirtilen süre içinde ülkede bulunmalıdır. Vizenin süresini uzatmak isteyen kişi

İçişleri Bakanlığı’nın nüfus müdürlüklerinden birine başvurabilmektedir. İsrail çalışma vizesi için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Süresi en az 1 yıl geçerli pasaport
 2. Başvuru formu
 3. Kimlik fotokopisi
 4. İki adet 5x5 cm ölçülerinde güncel fotoğraf
 5. Apostil kaşeli sabıka kaydı
 6. Apostil kaşeli doğum belgesi
 7. Konsolosluk tarafından kabul edilen klinik ve hastanelerde yapılmış tıbbı muayenelerin sertifikasyonu. Buna ilaveten tüberküloz, hepatit ve HIV kan testlerinin sonuçlarını kapsamalıdır.Parmak izi alımının beyanı. İsrail Devleti ülkeye çalışmak amacıyla giren yabancı kişilerden parmak izi almaya başlamıştır.
İsrail Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.gov.il