İsrail Turistik Vize

T.C. Hususi, diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi kişiler 90 güne kadar olan İsrail’e olan seyahatlerinde vize uygulanmamaktadır. Umuma mahsus pasaportlar vizeye tabidir. İsrail Konsolosluğu, İsrail vize başvuru işlemlerinin değerlendirildiği ve Türkiye’deki İsrail vatandaşlarının konsolosluk ve resmi evrak işlemlerinin yürütülmekte olduğu İsrail Devleti’nin diplomatik temsilciliğidir.

İsrail Turistik Vize

İsrail turistik vizesi için gereken evraklar İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Başkonsolosluğu’nun yetkisinde güncellenmektedir. İsrail turistik vizesi İsrail’de kısa süreli olarak ülkede bulunmak isteyen kişilere verilen bir vize türüdür. İsrail’e turistik vize ile giriş yapan kişinin İsrail Devleti’nde çalışmasına izin verilmez.

İsrail turistik vizesi verildiği tarihten itibaren 3 ay boyunca geçerli olan bir vizedir. İsrail turistik vizesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay boyunca geçerli olan ve 1 ay kalma hakkı tanıyan bir vize türüdür. Ancak bazı durumlarda vizenin süresi seyahat süresi kadar da verilebilmektedir. Seyahatin süresini uzatmak isteyenler İçişleri Bakanlığı’nın nüfus müdürlüklerinden birine başvuruda bulunabilmektedirler. İsrail vizesi başvuru işlemleri randevu sistemiyle yapılmamaktadır. İsrail vize başvurusunun şahsen yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İsrail Turistik Vize için Gerekli Evraklar

 1. Pasaport. İsrail Ziyaretçi (B/2) Vizesi başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin  pasaportlarında dikkat etmeleri gereken hususlar;  başvuru yapılacak pasaportun İsrail seyahatinden dönüş sonrası en az 1 yıl geçerliliği olmasına, vizenin basılabilmesi için yan yana en az 2 boş sayfanın bulunmasına ve yıpranmış, yırtık olmamasına dikkat edilmelidir.
 2. İsrail Konsolosluğu/Elçiliği, istenilen kriterlere sahip olmayan pasaportla yapılan İsrail Turistik Vize başvurularını geri çevirmektedir. Yeni bir pasaportla başvurunun yapılması konusunda uyarıda bulunmaktadır.
 3. Ayrıca, müracaat sırasında varsa mevcut ve eski pasaportların işlenmiş bütün sayfaların fotokopilerinin (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, kaşeli-mühürlü sayfalar, vize sayfaları)  sunulması gereklidir.
 4. İsrail Vize Başvuru Formu. İsrail Ziyaretçi B/2 Vize başvuruları için doldurulacak İsrail Vize Başvuru Formu hakkında; her başvuru sahibi için (çocuklar dahil) birer adet İsrail Vize Başvuru Formu doldurulmalıdır. Başvuru formunda verilen bilgilerin, başvuru dosyasında sunulan evraklarla desteklenmesi, vizenin daha kısa sürede işlenmesini sağlayacaktır. İsrail Vize Başvuru Formu’nun imzalanması ihmal edilmemelidir.
 5. Biometrik Fotoğraf. İsrail Turistik Vize başvurularında kullanılan Biometrik Fotoğrafın standartları: İsrail Turistik Vize başvurusu için kullanılacak fotoğrafın daha önceki vize başvurularında kullanılmamış olması ve 6 aydan daha eski olmaması gerekmektedir. Fotoğraf, 5x5 cm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve iki adet olması gerekmektedir.  Biometrik fotoğraf, fazla parlak/koyu/gölgeli/lekeli veya zımbalı olmamasına özen gösterilmelidir.
 6. Nüfus Cüzdanı. İsrail Konsolosluğu’na İsrail Turistik Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı için; Nüfus Cüzdanı’nın ön ve arka yüz bilgilerini gösterir fotokopisi sunulmalıdır.
 7. Finansal Durumu Gösteren Belgeler. İsrail Konsolosluğu/Elçiliği, seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatı; İsrail Turistik Vize başvuru sahibinin banka hesabında en az 3000 TL bakiyeyi görebilmelidir. Bankadan son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, 1 hafta içinde alınmış olmalıdır. Bankanın orijinal kaşesi, imzası ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.
 8. İsrail Turistik Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren maaş bordrosu varsa; bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.
 9. İsrail Ziyaretçi Vize Talep Dilekçesi:İsrail Konsolosluğu veya İsrail Büyükelçiliği’ne hitaben, İsrail’e turistik seyahatte bulunacak kişinin vize talebini belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Kişi çalışan ise;

 1. Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda; başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
 2. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerli pasaport
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. İki adet 5 x 5 cm ebatlarında güncel fotoğraf
 5. Şirket tarafından antetli kağıda konsolosluğa hitaben yazılmış izin yazısı, kaşeli ve imzalı yazı.
 6. Güncel tarihli şirket evrakları. Faaliyet belgesi, sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirkülerinin fotokopisi.
 7. Maaş bordrosu dökümü. Son 3 aylık dönemi gösteren, ıslak imzalı ve kaşeli olmak üzere.
 8. Son 3 aylık güncel banka hesap özeti. En az 4000 TL bakiyesi olan kaşe, ıslak imzalı ve imza sirküleri ile birlikte.

Kişi Şirket Sahibi ise;

 1. Şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.
 2. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerli pasaport.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. İki adet beyaz fon üzerine 5x5 cm ebatlarına güncel biyometrik fotoğraf.
 5. Vize talebi için dilekçe. Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa kaşeli ve ıslak imzalı olarak yazılan dilekçe.
 6. Güncel tarihli olan firma belgeleri. Faaliyeti gösteren belge, imza sirküsü, vergi levhası, sicil gazete fotokopisi.
 7. Bankadan hesap özet. Son 3 aylık ve 4000 TL bakiyeli, kaşe, ıslak imza ve imza sirküleri ile birlikte banka hesabı.

Kişi devlet memuru ise;

 1. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerli pasaport
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İki adet 5x5 cm ölçülerinde biyometrik arka fonu beyaz güncel fotoğraf.
 4. Vize başvuru dilekçesi. Konsolosluğa bizzat yazılmış ve ıslak imzalı
 5. Çalışma belgesi ve resmi izin yazısı. Çalıştığı kurumdan alınacak, imzalı ve mühürlü, çalışma ve izin tarihlerini içeren yazı.
 6. Son 3 ayı gösteren en az 4000 TL bakiyeli banka hesap dökümü. Kaşeli, imzalı ve imza sirküleri ile birlikte.
 7. Görev kimlik kartı fotokopisi.
 8. Son aylık maaş bordrosu. Islak imzalı ve mühürlü.

Kişi Avukat – Doktor – Eczacı – Mühendis ise;

 1. Seyahat sonrası en az 1 yıl geçerli pasaport
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İki adet 5x5 ebatlarında biyometrik arka fonu beyaz güncel fotoğraf.
 4. Kurum yazısı. Kişi bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına kaşe ve ıslak imzalı olarak konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe metnini orijinal belge olarak temin etmesi gereklidir.
 5. Banka hesap dökümü. Başvuru sahibi işverense şirket banka hesabını, çalışansa kendi banka hesap dökümünü paylaşmalıdır. Son 3 aylık finansal durumu gösteren ve en az 5000 TL bakiyesi olan banka hesap dökümü, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleriyle birlikte.
 6. Son 3 aylık maaş bordrosu. Islak imza ve kaşeli.
 7. Güncel tarihli kurum evrakları. Faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri fotokopisi.
 8. Uçak ve otel rezervasyonu

Kişi Öğrenci İse;

 1. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.
 2. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerli olan pasaport.
 3. Kimlik fotokopisi ve vukuatlı olmak üzere nüfus kayıt örneği. Adres ve aile bilgilerini içeren.
 4. İki adet 5x5 ebatlarında araka fonu beyaz biyometrik güncel fotoğraf.
 5. Orijinal, güncel öğrenci belgesi.
 6. Muvafakatname. Başvuru sahibi eğer 18 yaşından küçükse annesinin ve babasının imzasının bulunduğu noter onaylı, orijinal belge.

Kişi Emekli ise;

 1. En az 1 yıl geçerli olan pasaport
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi. Adres ve aile bilgilerini içeren.
 3. İki adet 5x5 ölçülerinde arkası beyaz fonlu fotoğraf.
 4. Vize talep dilekçesi. Şahsen konsolosluğa hitaben yazılmış ve ıslak imzalı.
 5. Banka hesap özeti. Son 3 aylık emeklilik maaşının ödendiğini gösterecek şekilde en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte orijinal ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 6. Emekli kartının fotokopisi ya da e-devletten alınmış emekli olduğunuzu gösteren belge.
 7. İsrail Turistik Vize müracaatında bulunan kişi adına; varsa Türkiye veya Avrupa’da gayrimenkullerinin belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri, vb.) fotokopileri.

Kişi Ev Hanımı ise;

 1. Başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı İsrail Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır.
 2. Seyahat sonrası için en az 1 yıl geçerli pasaport.
 3. İki adet 5x5 ebatlarında biyometrik arka fonu beyaz güncel fotoğraf.
 4. Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Aile ve adres bilgilerini içeren.
 5. Vize talep dilekçisi. Şahsen, konsolosluğa hitaben yazılmış, ıslak imzalı.
 6. Banka hesap özeti. Son 3 aylık en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve imza sirküleri ile birlikte.
 7. Ev hanımlarına sponsor olacak kişilerin hazırlaması gereken evraklar
 • Kişi devlet memuru ise;Çalıştığı kurumdan gelir belgesi. Kurumdaki görevini belirten kimlik kartı, son 3 aylık maaş bordrosu.
 • Kişi emekli ise;Kişinin emekliliğini gösteren belge ve kart. SGK’dan alınan emeklilik belgesi.Son 3 aylık banka hesap dökümü ve en az 4000 TL bakiyeli olan kaşeli ve imzalı, banka imza sirküsü ile birlikte.
 • Kişi SSK’lı ise;Vize talep dilekçesi. Konsolosluğa hitaben yazılmış sponsor olunacağına istinaden ve yakınlık durumunu belirten dilekçe.Güncel şirket evrakları. Faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazetesi fotokopileri.SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü.Maaş bordrosu. Son 3 ayı gösteren, ıslak imzalı ve kaşeli olmak üzere.Banka hesap özeti. En son 3 aylık dökümü gösteren, en az 4000 TL mevduatı bulunan, kaşeli ve ıslak imzalı aynı zamanda banka imza sirküleri ile birlikte hesap özeti.
 • Kişi şirket sahibi ise;Vize talep dilekçesi. Firmanın antetli olan kağıdına, konsolosluğa istinaden yazılmış, sponsor olunacağına istinaden ve yakınlık durumu belirtilmiş, imza ve kaşeli dilekçe.Güncel şirket evrakları. Faaliyet belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, sicil gazetesi fotokopisiBanka hesap dökümü. Son 3 ayı gösteren, en az 4000 TL mevduatı bulunan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte hesap özeti. SGK hizmet dökümü.

İsrail Turistik Vize, İsrail Vize işlemleri

İSRAİL TURİSTİK VİZESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

 1. İsrail turistik vize başvurularında İsrail Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?

İsrail’e kısa süreli turistik amaçlı seyahat etmek isteyen hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi T.C vatandaşları vizeden muaftır. Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi T.C. vatandaşları vize yönetmeliğine tabi tutulmaktadır. İsrail turistik vize başvurusu için kişilerin şahsen gelmesi gerekmemektedir. İsrail Konsolosluğu randevu sistemi ile çalışmamaktadır.

 1. İsrail vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

İsrail Konsolosluğu kısa süreli turistik amaçlı vize başvuruları umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri için ikamet yeri sınırlaması olmadan başvurular İsrail Konsolosluğu’ndan yapılmaktadır. Dolayısıyla kişiler şahsen başvuru yapabilmekte veya yetkili kurumlar tarafından vize başvurusunda bulunabilmektedirler.

 1. İsrail turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

İsrail Konsolosluğu kısa süreli turistik amaçlı seyahat etmek isteyen umuma mahsus (bordo) pasaporta sahibi T.C. vatandaşları konsolosluğa şahsen başvuru yapabilir veya yetkili kurumlar aracılığıyla başvuru talebinde bulunabilirler. İsrail Konsolosluğu’nun turistik vize başvurular için kişilerin şahsen gelme zorunluluğu olmadığından parmak ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır.

 1. İsrail turistik vizesi kaç günde çıkar?

İsrail turistik vize başvurularının sonuçlanması konsolosluğun inisiyatifindedir. İsrail turistik vizesi ortalama 7-10 iş gününde sonuçlanmaktadır. Seyahat tarihlerinizi vizenizin sonuçlanma sürelerini dikkate alarak belirlemeniz tavsiye edilmektedir.

 1. İsrail vizesi başvurumu İzmir’den, Edirne’den veya Antalya’dan gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerde başvuru yapacağım, yer değişiklik gösterir mi?

İsrail’e seyahat etmek isteyen kişiler, İsrail Konsolosluğu’na şahsen başvuru yapmalarına gerek kalmadan yetkili kurumlar aracılığıyla başvuru yapabilirler. Türkiye’de tüm şehirlerden yapılan başvuru işlemleri kabul edilmektedir. İkamet ettiğiniz şehirden Samsun, Ankara, Muğla, Trabzon, Sivas, Denizli, Gaziantep bölge ayrımı olmadan başvuru yapabilirsiniz.

 1. VIP Başvuru ile İsrail vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

İsrail Konsolosluğu turistik vize başvurularında VIP başvuru seçeneği kullanmamaktadır. Turistik amaçlı vize başvurularında umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi T.C vatandaşları vize yönetmeliğine tabi tutulmaktadır. Vizenin sonuçlanma süresi 7-10 iş günüdür. Sonuçlanma süresi için hızlandırılmış ekspres vize bulunmamaktadır.

 1. İsrail turistik vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?

İsrail turistik vize başvurularını vizenin sonuçlanma süresini göz önüne alarak seyahatinize ortalama 1 ay kala başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz. Konsolosluğun yoğunluğuna ve inisifiyatine göre sonuçlanma süreleri değişiklik gösterebilmektedir.

 1. İsrail turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

İsrail Konsolosluğu turistik vize başvurularında umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi kişilerin pasaport süreleri en az 1 yıl geçerliliği olması gerekmektedir. Pasaportunuzun süresi yeterli değilse vize başvurunuz işleme alınmamaktadır.

 1. İsrail turistik vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düştüğü zaman konsolosluk ret verebilir mi?

İsrail Konsolosluğu turistik vize başvurusu yaparken rezervasyonunuzla işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Uçak ve otel rezervasyonu zorunludur ancak satın alınması zorunlu değildir.

 1. İsrail Konsolosluğu turistik vize işlemlerinde isim ve soyadı değişikliğinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?

İsrail Konsolosluğu turistik vizelerde pasaport ve kimlikte evlilik veya başka nedenlerle soyadı değişikliği olan durumlarında pasaportunuzu yenilemeniz daha uygun olacaktır. İsrail Konsolosluğu’na vermiş olduğunuz evrakların tutarlı olması gerekmektedir.

 1. İsrail turistik vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?

İsrail turistik vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahipleri İsrail vizesine tabii olup vize almaları gerekmektedir. İsrail vize başvurularında İsrail Konsolosluğu vize ücreti almamaktadır.

 1. İsrail Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

İsrail vize başvurusu yapmak isteyen umum mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları veya Türkiye’de oturumu olan yabancı pasaport sahibi kişiler, İsrail Konsolosluğu vize başvurularında şahsen gelmelerine gerek kalmadan yetkili acenteler aracılığı ile vize başvurusu yapabilirler. Pasaportunuzda Ortadoğu ülke girişlerinden başka vize ve giriş çıkışlarınız yoksa, evraklarınızda şüpheli gördüğü bir durum olduğu takdirde konsolosluk mülakata çağırabilmektedir.

 1. Uzun süreli İsrail turistik vize nasıl alınır?

İsrail turistik vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına ilk vize başvurularında 3 ay içerisinde 30 gün kalışlı tek girişli vize verilmektedir. İsrail vizeniz çıktığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olmaktadır. İsrail Konsolosluğu İsrail’e sık seyahatlerinizde bazı durumlarda uzun süreli multi vize (çok girişli) vermekte olup vize süresi İsrail Konsolosluğu’nun insiyatifindedir.

 1. Çok girişli İsrail vizesi almak için ne yapılmalıdır?

İsrail vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları vize başvurularında çok girişli vize konsolosluğunun insiyatifinde verilmektedir. İsrail turistik vizesi genelde 3 ay içerisinde tek girişli 30 gün kalışlı olarak verilmektedir.
Çok girişli multi vize almak isteyen kişilerin daha önce İsrail vizelerinin olması gerekmektedir. İsrail’e sık seyahat eden kişiler daha sonraki vize başvurularında çok girişli İsrail vizesi alabilirler. İsrail çok girişli vize için vize talep dilekçesine çok girişli vize talebinde bulunmak istediğinizi belirtebilirsiniz. İsrail vizenizin çok girişli ve uzun süreli verilmesi İsrail Konsolosluğu’nun insiyatifindedir.

 1. İsrail Konsolosluğu vize departmanından vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İsrail vizenizi aldıktan sonra vizeniz 3 ay içerisinde 30 günde kalışlı olup vizenizin başlangıç tarihi vizenizin çıktığı tarihten itibaren başlayıp ve başlangıç tarihinden itibaren 3 ay geçerliliği bulunmaktadır. İsrail vizenizi aldıktan sonra vizenizin geçerlilik tarihi seyahat tarihinizi kapsayıp kapsamadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

 1. İsrail sınırından ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İsrail vizenizi aldıktan sonra sınırdan giriş yaparken vizenizin geçerlilik süresine dikkat etmeniz gerekmektedir. İsrail vizeniz 3 ay içerisinde 30 gün tek girişli vize ise vize aralığında gitmeniz ve kalış süresi olan 30 günü geçmemeniz gerekmektedir. İsrail vizeniz tek girişli ise İsrail ülke sınırlarına bir kere giriş çıkış yapmanız gerekmektedir. Çok girişli vizesi olan kişiler ülke sınırından geçişlerinde vize tarihleri arasında kalış süresini geçirmemesi gerekmektedir.

 1. İsrail ’den vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?

İsrail’den vize başvurusu yapan kişiler vize başvurusunun ret olma durumunda vize başvurularını tekrar yapabilirler.

 1. İsrail Konsolosluğu’ndan Vvze reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?

İsrail Konsolosluğu, vize başvurusu yapan kişilerin vize başvurularının ret olma durumunda vize ücretini iade etmemektedir.

 1. 18 yaş altı çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakatame çıkarması gerekiyor mu?

İsrail vize başvurusu yapmak isteyen 18 yaş altı bordo pasaport sahibi kişilerin vize başvurularında anne veya babası birlikte noter onaylı muvafakatname sunmalarına gerek olmamaktadır. 18 yaş altı bordo pasaport sahibi kişiler vize başvurularında sadece anne veya babaları ile seyahatlerinde vize başvurusu yapmayan kişi tarafından verilmiş noter onalı muhafakatname sunmaları gerekmektedir.

 1. İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

İsrail vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları vize başvurusu yaparken çalıştığı firmadan vize talep dilekçesi, şirket evrakları, işe giriş bildirgesi ve maaş dökümü sunmaları gerekmektedir.  İşyerinizden yeni ayrıldıysanız İsrail Konsolosluğu vize başvurunuzu kabul etmeyebilir ve dosyanız geri dönebilir.

 1. Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

İsrail turistik vize başvurusu yapmak isteyen Türk vatandaşları işe yeni giriş yaptıkları zaman şirket evraklarını ve işe giriş bildirgelerini, banka hesap dökümü ve İsrail Konsolosluğu’nun istediği tüm evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Eğer maaş bordroları yoksa şirketten almış oldukları maaş yazısı ile İsrail turistik vize başvurusunda bulunabilirler.

 1. Bazı evrakları tamamlamam mümkün değil, ne yapmalıyım?

İsrail turistik vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları ve Türkiye oturumu olan yabancı pasaport sahibi vatandaşların İsrail vize başvurusu yaparken İsrail Konsolosluğu’nun istediği evrakları tam olarak beyan etmeleri gereklidir. Evrak eksikliği durumunda İsrail Konsolosluğu ek evrak talep edebilir veya vize başvurusunu kabul etmeyebilir.

 1. Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

İsrail vize başvurusu yapmak isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları İsrail turistik vize başvurularını şahsen veya yetkili acenteler aracılığı ile yapabilirler. Şahsen İsrail vize başvurusu yapmak istemeyen kişiler vize başvurularını yetkili acenteler tarafından yapabilirler ve pasaportlarını acenteler aracılığı ile teslim alabilirler.

 1. Geçerli İsrail vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi?

Geçerli İsrail vizesi olan pasaportunu kaybeden kişiler vize başvurularını yeniden yapmaları gerekmektedir.

 1. İsrail vizesi olan pasaportumla Ortadoğu ülkelerine giriş yaparsam sorun yaşar mıyım? İsrail vizemi karta basım olarak alabilir miyim?

İsrail Konsolosluğu, vize başvurularını karta basım olarak vermemekte vize pasaporta basılmaktadır. Pasaportunuzda İsrail vizeniz var ise bazı Ortadoğu ülkelerine vize başvurularında veya ülke girişlerinde sorun yaşayabilirsiniz. Bu tür durumlarda Türk vatandaşlarına verilen 2 pasaport çıkarma hakkı bulunmakta olup yeni pasaport ile İsrail vizesine başvuru yapabilmektedir.

İsrail Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.gov.il